Historien bakom UW-ELAST

Till vänster grundaren av UW-ELAST Uno Widström tillsammans med nuvarande VD Henrik Jungert.

Historien om UW-ELAST

Det finns kanske någon som undrar vad UW-ELAST i Mariestad står för och sysslar med. Förklaringen är undertecknads initialer, Uno Widström och därefter ELAST som är ett samlingsnamn för material som efter avlastning, återtar sin ursprungliga form.

Materialet som UW-ELAST började med utvecklades ursprungligen av DuPont och lanserades under namnet Adiprene .

Under en mångårig vistelse i USA hade jag redan på 1960-talet läst om Adiprene i ett tekniskt magasin. Eftersom jag är uppfödd inom plåtbranschen med perforering och bockning tände jag på materialet och tänkte att det skulle bli kanon i fabriken där hemma.
en min vistelse i USA tog en annan inriktning när jag tack vare min stora hobby, filmning, kom in på ett stort undervisningsprojekt för skolfilmer i fysik och kemi för Encyclopedia Britannica. Det innebar ytterligare drygt två års vistelse i USA, i Pittsburgh och i Gainesville i Florida.

Nu blev det många flygresor fram och tillbaka över Atlanten. Väl hemma i Sverige igen startade jag egen verksamhet inom perforeringsbranschen, Perfoverken. Platsen för lokalisering blev Finnerödja i Västergötland och sju år senare flyttade vi hela verksamheten till Mariestad.

Som en speciell avdelning inom Perfoverken upprättade vi utveckling och försäljning av Adiprene, som började vinna insteg i en hel del mekaniska industrier i Sverige. Den inledande kontakten startade med ASEA Atom, där jag samverkade till att bygga ett speciellt bock-och formningsverktyg med Adiprene-komponenter. Verktyget skulle användas till att forma plåthöljen av zirconium för att bygga in bränslestavarna i en kärnreaktor.

I början av 1970-talet fördjupades sedan kontakten med ASEA i Västerås och därmed började en verklig utveckling av Adiprene-material som en verktygskom- ponent inom plåtförädling.

Vi importerade fortfarande allt Adiprene-material från USA, men framåt 1975 ändrades bilden och inriktning- en för verksamheten i och med att ASEAs avdelning Quintus-byrån kom in i bilden. Quintus-byrån utveckla- de press- och formningsmembran som var tillverkade för ASEAs Quintus-pressar, som fanns och fortfarande finns i de flesta flygindustrier världen över och även hos en del biltillverkare.

Detta innebar stora gjutvolymer. Därför avtalade vi med ASEA att starta egen tillverkning i UW-ELAST AB i Ma- riestad för att kunna klara leveransvolymerna.

Sagt och gjort − nu blev det snabba resor till flygindu- strin Lockheed Marin Coop utanför Los Angeles, där ASEA hade en avdelning för membran för pressning och formning av Adiprene. Dessutom genomförde vi omfattande besök i norra Kalifornien, där tillverkaren av gjutmaskiner för polyuretanet fanns. Gjututrustning och hela maskinanläggningen levererades knappt ett år senare till Mariestad och så kom det hela igång ordentligt 1975!

Därmed hade UW-ELAST en egen tillverkning i ett expansivt företag med goda medarbetare som alla medverkade till ett ständigt växande produktsortiment i elastomerer: Polyuretanet från UW-ELAST!

Men nu går vi in i nutid och framtid − det blir en annan flexibel historia!

Uno Widström,
Grundare

Historik, en sammanfattning

UW-ELAST AB grundades 1975 av Uno Widström (Uno Widström – Elastomera Material) efter att ha varit en avdelning inom Perfoverken i Mariestad sedan 1968. Materialet som var så unikt att det blev en egen verksamhet kallades polyuretan och kom från början från DU PONT.

Till en början dominerades produktionen helt av membran till ASEA:s Quintus Press för plåtformning. Under åren ökade antalet produkter och applikationer med beläggning av valsar, cykloner, hjul och klubbor.
Ett stort arbete började ta sin form i mitten av 90-talet och det resulterade 1996 i en certifiering av Kvalitetssystemet enligt ISO 9001. Senare samma år förvärvades UW-ELAST AB av Garpco AB.

År 1996 genomfördes certifiering av Kvalitetssystemet enligt ISO 9001.

År 1999 genomfördes certifiering av Miljösystemet enligt ISO 14001.

År 2000 förvärvades Industripolyuretan AB i Mariestad med en omsättning på drygt 14M med 10 st anställda. Genom detta förvärv breddades verksamheten med produktionsmetoder utöver den traditionella formgjutningen. Så kallad ”Ribbon-Flow” för polyuretan beläggning av stora industrivalsar, sprutbeläggning av polyuretan samt formsprutning av TPU (termoplastisk polyuretan).

År 2004 förvärvades ytterligare ett företag som sprutade polyuretan, Interpur AB. Företaget var verksamt i Mariestad och integrerades i våra egna lokaler.

År 2007 förvärvades Trekollan AB i Traryd med en omsättning på 22M med 20 st anställda. Genom detta förvärv fick vi tillgång till att producera Vulkollan® genom licens av BaySystems® samt det egna varumärket Trekollan®. Bolaget Trekollan AB grundades 1993 men har sina rötter i Trelleborg-koncernen. Årsskiftet 2010/11 integrerades Trekollan AB i UW-ELAST AB och idag drivs verksamheten i Traryd som en ren produktionsenhet.

År 2012 förvärvades Gotlands Gummifabrik som har en mångårig tradition av tillverkning av gummi och gummiprodukter. Strax efter övertagandet, i augusti 2012, tillträdde Jimmy Hofacker som VD.

År 2017, tidigt i januari, blev förvärvet av företaget TM Rubber SP som tillverkar produkter av silikon och gummi klart. Den största delen av produktionen handlar om legotillverkning. TM Rubber SP  ligger i Dobra utanför Szczecin i nordvästra Polen. En stor del av produktionen sker till kunder i Skandinavien och merparten av produkterna är medicinska produkter som är tillverkade av flytande silikon.

År 2017. Under senhösten blev det klart med förvärvet av Polyteknik i Mariestad AB som har sin verksamhet i Töreboda med fokus på kundanpassade detaljer i formgjuten polyuretan. Bolaget hade vid tillfället 16 anställda och har varit verksamt sedan 1984.

Idag är UW-ELAST:s produktsortiment kraftigt utökat och leveranser sker till en mängd av Skandinaviens stora ledande företag. Vår inriktning är att med högsta tänkbara service och kvalité ge våra kunder den tekniskt och totalekonomiskt bästa lösningen genom mycket god kunskap inom konstruktion, beräkning och materialval.