Formsprutning av polyuretan TPU och TPE

UW-ELAST tillverkar produkter med fantastiska egenskaper med formsprutning av termoplastisk elastomer (TPE) termoplastisk polyuretan (TPU).

Formsprutning av TPE och TPU likväl som andra termoplaster går till så att ett råmaterial i fast form smälts för att under högt tryck och på kort tid sprutas in i en form.

Med formsprutning kan vi tillverka små till medelstora detaljer med höga krav på materialegenskaper som kan tillverkas i mycket långa serier. Vi erbjuder även lösningar för metallersättning. UW-ELAST AB erbjuder idag formsprutning i vår produktionsenhet i Traryd. Där finns för närvarande fyra formsprutor med 35 till 100 tons låskraft.

Exempel på formsprutade produkter är skyddsnos, plastdetaljer m.m.

Extrem deformation av TPU-detalj. Termoplastisk polyuretan har idag deformationsegenskaper som ligger väldigt nära varmgjuten polyuretan. Denna detalj tillverkades från början i varmgjuten polyuretan och görs nu i TPU. Testet gjordes i rumstemperatur och i -35°C.

När väljer man formsprutning?

Det finns en del skillnader mellan formgjutning och formsprutning när man ser till materialet. Vid gjutning används en härdplast, ett polyureten som blir segt och hållbart genom tvärbindning.  Vid formsprutning använder vi främst termoplastisk polyuretan som inte är tvärbundet. Det är inte fråga om flera komponenter eller en härdningsprocess.  Istället sker formsprutning när polyuretanet är smält och produkten stelnar sedan när polyuretanet svalnar. Termoplasten kan återvinnas och smältas ned på nytt, medan härplaster inte kan återvinnas på detta sätt.

Övergången från exempelvis formgjutning med härdplast till formsprutning med termoplast sker ofta som ett naturligt steg när tillverkningsvolymerna ökar. Skiftet vad gäller material kan innebära vissa förlorade materialegenskaper men tillverkningskostnaden sjunker avsevärt.

Om TPU

TPU är en formsprutningsbar uretanbaserad termoplast som har en rad fantastiska egenskaper tack vare kombinationen av hög nötningsbeständighet (slitstyrka), rivstyrka och elasticitet. Som konstruktionsmaterial till bland annat industrin så löser TPU de mest komplexa problem i kombination med att vara mycket kostnadseffektivt. Vi formsprutar  idag TPU-kvalitét mellan 70 shore A och 75 shore D. Formsprutning med TPU skiljer sig mycket åt från formsprutning med andra termoplaster.

Tack vare vår erfarenhet och vår vilja att alltid leverera såväl till bästa pris som med optimal leveranstid vet vi när det är lämpligt att föreslå formsprutning som alternativ. Generellt sett är metoden bäst för mindre detaljer i långa serier, vilket för oss innebär 1 000 detaljer eller fler.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om formsprutning.