Swedex AB tillverkar högkvalitativa hårdmetallsågklingor och optimerar kundens sågprocess med anpassning av sågklingan efter behov. Företaget är ett helägt dotterbolag till Garpcokoncernen och är beläget i Mjölby där Swedex AB bildades 1983.

Swedex AB har hög kompetens avseende klyvning och kapning med användande av hårdmetallbelagda sågklingor.

Kontakta oss

    Jag har läst och godkänt UW-ELAST AB Integritetspolicy