När vi i dagligt tal pratar om plast så är det allra oftast termoplast vi avser. Termoplast omfattar i stort sett alla de vanliga och mest förekommande plastdetaljerna.

UW-ELAST AB arbetar framförallt med en smal nisch av termoplast, så kallad termoplastisk elastomer. Polyuretan är en slags sådan termoplastisk elastomer som är vad som omnämns som den mest högvärdiga.

Vanlig termoplast är inte elastisk

Den vanliga termoplasten är inte elastisk. Den har en så kallad brottöjning upp till 50%. Brottöjning är ett mått som beskriver hur mycket man kan töja materialet innan det brister.

En termoplastisk polyuretan kan ha en brottöjning med flera hundra procent. Vår vanligaste polyuretan (TPU) med en hårdhet av 90 shore A har en brottöjning med så mycket som i närheten av 500%.

Elastiskt minne

Om en traditionell termoplast belastas så kvarstår deformationen till viss del efter att belastningen upphört. Om istället en produkt av polyuretan (TPU) belastas så finns ett elastiskt minne. Efter att belastningen upphör så återgår materialet till sin ursprungliga form.
Termoplaster, plast, kan alltså vara väldigt många olika saker.