Möt styrkan med SLITAN®

SLITAN® är vårt samlingsnamn för polyuretaner som tillverkas med största omsorg och precision för att möta industrins högt ställda förväntningar på kvalité och prestanda. De tillverkas genom varmgjutning, RibbonFlow®, sprutning och formsprutning.
Vi använder oss av flera typer av råmaterial för att anpassa egenskaperna så att den färdiga produkten lämpar sig för specifika driftsförhållanden. Varje använd SLITAN® -kvalité är dokumenterad med ingående råmaterial och tillverkningssätt.

SlitanMed en modern maskinpark anpassad för att tillverka detaljer i storlek från några gram upp till valsar och industriförnödenheter som består av flera hundra kilon polyuretan. Tillverkning av stora kvalitetssäkrade polyuretanprodukter har blivit en specialitet för UW-ELAST AB.

SLITAN® har följande egenskaper:

  • Tålighet mot väder,vind och UV-strålning
  • God vidhäftning
  • Tål såväl låga som höga temperaturer
  • God lastupptagningsförmåga
  • Hög elasticitet
  • Mycket god slitstyrka
  • Kemikalie-resistent
  • Ljudisolering

Vi formgjuter Slitan® -material till ex. hjulbeläggning, valsbeläggning, drivtrummor, dämpare, flänshjul, membran, kontaktrulle, linhjul, truckhjul, medbringare etc.

SLITAN® – Hårdare än ben eller mjukare än ett gummiband!

Vi har kunskap om polyuretanets alla fördelar men även dess begränsningar. För varje tillfälle värderar vi driftsförhållanden och har möjlighet att skräddarsy en lösning som passar. Och därefter producera med jämn och överenskommen kvalitet.

Vi har även möjlighet att kontinuerligt ta prover ur produktionen för att säkerställa att kraven uppfylls.