Här går vi igenom och beskriver de material som benämns som TPE och TPU. Det handlar om vad de används till, när man ska välja TPU istället för TPE och vice versa, samt vilka egenskaper de har. Tveka inte att kontakta oss för mer utförlig information.

TPE

TPE är vad man kan kalla för den mer allmänna benämningen för termoplastisk elast, som även kallas för termoplastisk gummi. TPE är elastiskt med varierande hårdhet. Används ofta som material i konsumentprodukter. Det finns mängder av exempel på sådana produkter och det handlar om produkter där man vill ha en viss elasticitet för materialet. Skillnaden med TPU är att nötningstålighet och hållfastheten är något lägre.

Varianter av TPE är TPE-S och TPE-A.

TPU

TPU är en termoplastisk elastomer som baserar sig på polyuretan, en termoplastisk variant av polyuretangummi. Denna variant kan smältas om och återvinnas. Detta kan vara ganska omständigt men det går. De vanligaste TPU-materialen är de som är baserade på polyester och polyeter. Polyesterbaserade, vilka förekommer mest, har bättre mekaniska egenskaper samtidigt som hydrolysbeständigheten är bättre för polyetertyperna. Man väljer TPU framför TPE när man ska tillverka produkter med något högre krav på nötnings- och trycktålighet, samt längre livslängd. Därför är TPU vanligare som material till komponenter som återfinns inom exempelvis industrin, medan TPE finns i konsumentprodukter. TPE är lite enklare och billigare.

  • Nötningsbeständigheten är bättre
  • Oljebeständigheten är mycket god
  • De mekaniska egenskaperna ör väldigt goda
  • Utmärkt värmebeständighet