UW-ELAST är Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna produkter i polyuretan, bland annat Vulkollan® och vårt egna Slitan . Vi har lång och gedigen erfarenhet som problemlösare och leverantör till industrin. Vår dialog med underhållsfolk, konstruktörer och produktutvecklare leder oss in på de mest skiftande slitage, nötning och korrosionsfrågor. Allt från stora membran och valsar till centimeterstora tätningar har levererats.

Med noga utvalda polyuretankvalitéer belägger, gjuter eller sprutar vi produkterna för att nå maximal livslängd. Vi ser gärna att vi finns med i bilden redan på planerings- och konstruktionsstadiet för att tillsammans med kunden komma fram till den optimala lösningen.

Vi är ingen stor och helautomatiserad industri. De flesta momenten i processen är rent hantverk som kräver stor noggrannhet. Duktiga hantverkare är vad som krävs för att hålla hög och jämn kvalitet från början till slut.

henrik

Våra kunder och samarbetspartners finns inom ett stort antal branscher och företagstyper. Allt från stora, tunga och välkända industrier inom bl. a stål- och pappersindustrin, till mindre och medelstora företag investerar i vårt kunnande för säkrare drift och starkare produkter. Fråga oss gärna om referenser.

Vår affärsidé

UW-ELAST skall som underleverantör utveckla, konstruera och tillverka produkter i polymera material med specifika egenskaper vad gäller elasticitet och slitstyrka.

Med lång erfarenhet som problemlösare, stor materialkunskap och ledande produktionsmetoder utformar vi kundanpassade lösningar och är delaktiga från idé till färdig produkt.