Solid Polyuretan elastomer, PUR, är det ideala konstruktionsmaterialet. Tack vare de oändliga variationsmöjligheterna går det att formulera materialets egenskaper för att uppfylla nästan alla behov och krav.

Vi kan PUR och har erfarenhet av att ta fram lösningar till vitt skilda branscher för användning i mängder av olika applikationer. Så utmana oss och  kontakta oss redan idag.

Solid Polyuretan elastomer är det ideala konstruktionsmaterialet. Med bred kunskap om materialet, gedigen erfarenhet från flera teknikområden och modern teknik kan vi hjälpa till med att lösa problem i de mest skiftande typer av applikationer.

Med hjälp av CAD och analysprogram hjälper vi till med allt från idé, konstruktionsförslag, verktygsframtagning och produktion. Från prototyp till fullskalig produktion. Detta i kombination med marknadens bredaste och flexiblaste produktionsutrustning gör att vi kan hantera de flesta materialtyper och tillverkningsmetoder. Vi förfogar dessutom över ett laboratorium där vi kontinuerligt följer upp produktionsresultaten, allt från råvarukontroll till egenskaper på den färdiga produkten.

För de vanliga standardprovmetoderna såsom hårdhet, spänning-töjning, sättning, rivhållfasthet och E-modul i drag och tryck har vi ändamålsenlig utrustning.

Stora kvalitetssäkrade gjutningar med rigorösa krav har blivit något av en specialitet. Exempelvis har fullständig spårbarhet varit med oss sedan vi startade vår verksamhet 1975.

“Kundanpassade lösningar med Polyuretan är vår standard.
Det är dina krav och behov som är avgörande för den slutgiltiga
produktens utformning och funktion.”

ISO 9001

Vårt kvalitetssystem och miljöledningssystem är certifierade i enlighet med
SS-EN ISO, 9001 och 14001.

Ännu inte övertygad om fördelarna? Kontakta oss för mer information om vad våra lösningar kan göra.

Kontakta oss

    Jag har läst och godkänt UW-ELAST AB Integritetspolicy