Formgjutning är kanske den vanligaste metoden för att tillverka och gjuta en detalj i polyuretan.

Nästan 90 procent av vår verksamhet är formgjutna produkter i polyuretan. I fokus för vårt arbete ligger hela tiden att ta fram komponenter som täcker våra kunders behov oavsett om det är kortare eller längre serier. I vår värld kan en lång serie bestå av två likadana delar.
Inte sällan får vi vara med och utveckla delar i formgjuten polyuretan som tidigare tillverkats i andra material. När vi får vara med i ett tidigt utvecklingsskede kan vi tack vare vår kompetens och mångåriga erfarenhet ofta ta fram detaljer i mycket hög kvalitet och med bibehållna eller till och med förbättrade egenskaper jämfört med traditionella material.
Våra formgjutna detaljer finns inom stora delar av den tyngre industrin; Offshore, energi, maskinbyggnad, stål- och papper, gruvor och automotive. Vi brukar skämtsamt säga; − Det får inte vara enkelt, då kan alla göra det!

Formgjutning, ibland kallad varmgjutning

En gjutform tillverkas för att begränsa den färdiga detaljens dimensioner. På så sätt kan vi tillverka hjul, valsar, maskindetaljer, dämpare, membran etc med krav på mycket goda materialegenskaper. Detaljer i storlek från några gram upp till flera hundra kilo kan tillverkas. Det handlar många fall om produkter med metallkärna som sedan får en slityta med polyuretan, även kallat beläggning. Varmgjutning används även när det gäller ombeläggning.

Metoden lämpar sig för små och medelstora serier.

Ex. Kontaktrulle, Mottrycksvalsar till präglingvalsar, tätningar m.m.