Polyuretan PUR

Polyuretan PUR2019-08-15T08:36:44+00:00

Polyuretan (PUR) är vår specialitet

UW-ELAST designar, utvecklar och tillverkar produkter i polyuretan. Vi hjälper dig från idé till leverans och användning, utmana oss för solid polyuretan elastomer är idealt konstruktionsmaterial.

Varför använda polyuretan?

 • Motståndskraftigt mot mekanisk nötning
 • God lastupptagningsförmåga och låg sättning
 • Polyuretan klarar kontinuerlig arbetstemperatur mellan cirka -40 grader C till ca +80 grader C
 • God beständighet mot vatten och resistens mot olja, bensin och andra liknande vätskor
 • Mycket stark vidhäftning mot andra material som metall, plast och liknande
 • Har en ljuddämpande effekt och bekläder ofta skrottransporter och anordningar med samma utsatthet

Kontakta oss om polyuretan

Ditt namn

E-post
Telefonnummer

Hur kan vi hjälpa dig?

Jag har läst och godkänt UW-ELAST AB Integritetspolicy

Vad är polyuretan?

Polyuretan, PUR, är ett samlingsnamn för ett stort antal material med varierande egenskaper. Det gemensamma är att de innehåller uretangrupper (-NH COO-). Ett stort antal andra kemiska grupper, exempelvis ester-, eter-, karbamid-, biuret-, allofanatgrupper och dubbelbindningar kan ingå i polyuretanmolekylerna. Genom inblandning av pigment, fyllmedel, fibrer, olika tillsatsmedel samt andra polymerer kan egenskaperna varieras praktiskt taget obegränsat. Det finns ingen annan materialgrupp som ger konstruktören så stora möjligheter som polyuretan (PUR).
Polyuretaner kan vara mjuka eller hårda, solida eller cellulära, högdämpande eller lågdämpande, spröda eller slagsega, ha hög vattenabsorption eller låg vattenabsorption.

Polyuretaner finns i olika former

Polyuretaner finns som gummi, termoplaster, termoelaster, härdplaster, cellplaster, fibrer, folier, raketbränslen samt som bindemedel för färger, lack och lim. Beroende på uppbyggnaden kan polyuretaner bearbetas på olika sätt. De kan reaktionsgjutas med högtrycks- eller lågtrycksmaskiner, formsprutas, strängsprutas, pressas och skummas med flera metoder.

Egna varumärken inom polymera material

Eftersom det inte finns någon standard för polymera material på samma sätt för exempelvis stål så har vi egna varumärken som vi jobbar med. Det är exempelvis Slitan, Trekollan och Vulkollan samt i viss mån TPU som är ett termoplastiskt polyuretan.

En benämning är Solid polyuretan som är ett superbt konstruktionsmaterial och det man kan variera egenskaperna näst intill i oändlighet. Det är det som är utmaningen och det är där vi kommer in i bilden. UW-ELAST har väldigt lång erfarenhet av detta, sedan 1975.

Vi har kunskaper om materialet och kan göra anpassningar till varje applikation så när det dyker upp ett problem eller fråga så kontakta oss för en diskussion för att hitta den optimala tekniska lösningen

Slitan lämpar sig särskilt bra för industriapplikationer som tung industri och verkstadsindustri. Man kan tillverka konstruktionsdetaljer och man kan belägga valsar och hjul och får väldigt hög slitstyrka.

Trekollan

Trekollan lämpar sig väldigt bra när man har nötning, exempelvis när man har plogskär och betongblandarinfordringar.

Vulkollan är det kallas för ”King of Urethanes”. Det lämpar sig för beläggning av hjul och i viss mån valsar där man har extremt höga dynamiska belastningar. Ett bra exempel på det är Liserbergsbanan där vi belagt hjulen med just Vulkollan.

Vi levererar produkter av polyuretan till många vitt skilda branscher

Marin och offshore industri

UW-ELAST AB levererar regelbundet produkter till Offshoreindustrin samt företag som verkar inom den marina sektorn.
Vi jobbar ofta med speciellt framtagna material som fungerar i en tuff fuktig miljö och vårt polyuretanmaterial Slitan™ motsvarar de högt ställda förväntningarna på hydrolysbeständighet, slitage och långa driftstider.

Att förhindra korrosionsproblem genom att sprutbelägga alternativt gjuta in produkter i polyuretan är vanligt förekommande.

Nedan följer att antal exempel på produkter vi har levererat:
Rullar för kabelutläggning, Vinschtrummor, Dämpelement, Slitplattor, Klyssrullar, Klyssplåtar, Wireclamps, Kabelhållare, Vespor, Böjningsbegränsare, Ändskydd, Slusstätningar, Korrosionsskydd etc..

Wireclamp med invändig polyuretanbeläggning.

Dynamic Bend Stiffner.

Klar för transport till kund.

Static Stiffner.

UW-ELAST AB levererar dynamiska och statiska Bend Stiffners till bland andra Nexans.

Statiska Bend Stiffeners har vi levererat i tusental under flera år.

Efter flera års förberedelser med konstruktions-, utvecklings- och beräkningsarbete samt verifierande provning av både ingående ståldetaljer och högkvalitativt polyuretanmaterial har vi kommit fram till att bli godkänd leverantör till en av världens ledande leverantörer av utrustning till off-shore och kraftöverföring, nämligen Nexans A/S.

Stål och aluminium

UW-ELAST AB är en mycket stor leverantör till Stål & Aluminiumindustrin när det gäller valsbeläggning, beläggning av rullar och hjul samt en mängd andra produkter. Eftersom kraven är stora på att minimera kassation av färdig plåt formgjuter vi mycket olika skydd i form av upplägg och lyftanordningar till coils. Vårt polyuretanmaterial SlitanÒ motsvarar de högt ställda förväntningarna på slitstyrka och nötningsbeständighet som branschen kräver.

Nedan följer exempel på avdelningar dit vi regelbundet levererar samt exempel på olika valsar och övriga produkter.
Avdelningar:

 • Kallvalsverk
 • Kontinuerlig glödgningslinje
 • Betningslinje
 • Varmgalvanisering
 • Elektrolytlinje
 • Förtenningslinje
 • Förkromningslinje
 • Slitting linje
 • Klipplinje
 • Lackeringslinje

Exempel på produkter och lösningar:
Vals/Rullar, Dragvals, Bromsvals, S-verksrullar, Friktionsrullar, Kontaktrullar, Bandvagnsrullar, Sträckrullar, Matarrullar, Avstrykarrullar, Lackvalsar, Nedhåll/tillhållarrullar etc.

Exempel övrigt:
Avkastarringar, Valsupplag, Rullställ, Hasplar, Lyftutrustning, Aut. Truckhjul, Slitplattor, Blästerskydd, Stänkringar etc..

Fordonsindustrin

UW-ELAST AB hjälper fordonsindustrin med bland annat beläggningar på lyftverktyg för att förhindra lackskador. Vårt sprutade polyuretanmaterial är nötningsbeständigt samt mycket slag-stöt tåligt.

Utrustning för hantering av verktyg, lyftkrokar, arbetsbänksskydd, dämpare, mellanlägg etc. är relativt enkelt att belägga med denna metod. Då sprutning kan göras på oregelbundna former, så är användningsområdet mycket stort.

Vi har även mobil utrustning för att kunna sprutbeläga produkter direkt hos er som kund. Lämpligt när ni inte har möjlighet att skicka detaljen till oss, samt när ni inte har möjlight till längre produktionsstopp.

Vårt gjutna polyuretan kan ersätta andra produkter

Vår gjutna polyuretan, SLITAN®, används mycket för att ersätta befintliga produkter, producerade i andra material. Tillsammas med er som kund kan vi också utveckla gamla och nya produkter, som ställer höga krav på den färdiga produkten.

Transport- och hanteringsindustrin

Transporter av gods och produkter är en stor del av industrin idag. Skador som uppkommer vid denna typ av hantering medför oftast stora kostnader, både för leverantör och kund.

Med enkla medel och produkter tillverkade i vårt polyuretanmaterial SLITAN®, kan många skador undvikas. Skydd på truckgafflar, beläggning i transportbanor, kantskydd etc. förhindrar slag – stöt samt repskador.

Även de fordon som hanterar transporten kan skyddas ex. med påbackningsskydd till både lastbilen och lastrampen.

Maskintillverkning

UW-ELAST AB levererar produkter till maskintillverkare inom många olika branscher.

Vi är ofta involverade redan på konstruktionsstadiet och kan på så sätt hjälpa till och utforma funktion samt produkt på bästa sätt. Det finns många parametrar som påverkar val av material så rådfråga oss gärna.

Nedan följer exempel på produkter som vi regelbundet levererar till maskintillverkare:

Valsar, Hjul, Dämpare, Fjädrar, Lyftverktyg, Blästerskydd, Slitskydd, Munstycken, Tätningar, Hållare, Medbringare, Kopplingselement, Cykloner, Stansskydd, Utstötare etc.

Gruvindustrin

Polyuretan från UW-ELAST AB har hög slagseghet och utmärkt nötningshållfasthet som gör dessa material mycket användbara i miljöer som ställer höga krav på just dessa egenskaper.

En av dessa miljöer är just Gruvindustrin, exempelvis produkter för malmförädlingsverk

Produktexempel: Malstensuttag

Pappers och cellulosa

UW-ELAST AB är en stor leverantör till Papper & Cellulosaindustrin.

Avdelningar

 • Pappersmaskin
 • Avbarkningsanläggning
 • Upplösningsanläggning
 • Rullstolar
 • Arkmaskiner
 • Konverteringsmaskiner
 • Massahantering
 • Renseri
 • Upptagningsmaskin
 • Sedimentering

Exempel på produkter som vi levererat till pappers- och cellulosaindustrin:

Mottrycksvals, Ledvalsar, Pressvalsar, Indragningsvalsar, Mjukvalsar, Drivtrummor, Bärrullar, Klämblad, Pumpinfodringar, Karbeklädnad, Sedimenteringshjul/skrapor, Avskrapare etc..

Träindustri

UW-ELAST AB levererar produkter i SLITAN® till många olika applikationer inom träindustrin.

Vårt polyuretan är synnerligen motståndskraftigt mot nötning och klarar kontinuerliga slag och stötar.

 • Hyvleri
 • Sågverk
 • Spånskivetillverkning
 • Timmersortering
 • Avbarkning

Exempel på produkter till träindustrin:
Kontaktrullar, Stötskydd, Dämpare, Limspridarvalsar, Matarvalsar, Hjul/Rullar, Medbringare, Avskrapare, Lyftverktyg, Lackeringsvalsar, Slipvalsar, Limpressvalsar, Avbarkningstrumma etc.

Design och mode

Design & Mode är en bransch som förändras ständigt, men strävar mot produkter som håller länge, tål slitage samt klarar tuffa miljöer. UW-ELAST AB kan med er som kund utveckla produkter för att uppfylla krav som ställs på er produkt. Samarbetet varar ofta över en längre tidsperiod.

Exempel på produkter inom design och mode

Designad stol, härligt blå färg…Ex. Stöd för dörrar, skyltstöd, bordsskivor, möbler, dämpare, kantskydd, stöt-slag samt repskydd vid monteringar/tillverkning etc.