Polyuretan PUR

Polyuretan PUR2017-12-08T20:02:41+00:00

Polyuretan (PUR) är vår specialitet

UW-ELAST designar, utvecklar och tillverkar produkter i polyuretan. Vi hjälper dig från idé till leverans och användning, utmana oss för solid polyuretan elastomer är idealt konstruktionsmaterial.

Varför använda polyuretan?

  • Motståndskraftigt mot mekanisk nötning
  • God lastupptagningsförmåga och låg sättning
  • Polyuretan klarar kontinuerlig arbetstemperatur mellan cirka -40 grader C till ca +80 grader C
  • God beständighet mot vatten och resistens mot olja, bensin och andra liknande vätskor
  • Mycket stark vidhäftning mot andra material som metall, plast och liknande
  • Har en ljuddämpande effekt och bekläder ofta skrottransporter och anordningar med samma utsatthet

Kontakta oss om polyuretan

Ditt namn

E-post
Telefonnummer

Hur kan vi hjälpa dig?

Jag har läst och godkänt UW-ELAST AB Integritetspolicy

Vad är polyuretan?

Polyuretan, PUR, är ett samlingsnamn för ett stort antal material med varierande egenskaper. Det gemensamma är att de innehåller uretangrupper (-NH COO-). Ett stort antal andra kemiska grupper, exempelvis ester-, eter-, karbamid-, biuret-, allofanatgrupper och dubbelbindningar kan ingå i polyuretanmolekylerna. Genom inblandning av pigment, fyllmedel, fibrer, olika tillsatsmedel samt andra polymerer kan egenskaperna varieras praktiskt taget obegränsat. Det finns ingen annan materialgrupp som ger konstruktören så stora möjligheter som polyuretan (PUR).
Polyuretaner kan vara mjuka eller hårda, solida eller cellulära, högdämpande eller lågdämpande, spröda eller slagsega, ha hög vattenabsorption eller låg vattenabsorption.

Polyuretaner finns i olika former

Polyuretaner finns som gummi, termoplaster, termoelaster, härdplaster, cellplaster, fibrer, folier, raketbränslen samt som bindemedel för färger, lack och lim. Beroende på uppbyggnaden kan polyuretaner bearbetas på olika sätt. De kan reaktionsgjutas med högtrycks- eller lågtrycksmaskiner, formsprutas, strängsprutas, pressas och skummas med flera metoder.

Egna varumärken inom polymera material

Eftersom det inte finns någon standard för polymera material på samma sätt för exempelvis stål så har vi egna varumärken som vi jobbar med. Det är exempelvis Slitan, Trekollan och Vulkollan samt i viss mån TPU som är ett termoplastiskt polyuretan.

En benämning är Solid polyuretan som är ett superbt konstruktionsmaterial och det man kan variera egenskaperna näst intill i oändlighet. Det är det som är utmaningen och det är där vi kommer in i bilden. UW-ELAST har väldigt lång erfarenhet av detta, sedan 1975.

Vi har kunskaper om materialet och kan göra anpassningar till varje applikation så när det dyker upp ett problem eller fråga så kontakta oss för en diskussion för att hitta den optimala tekniska lösningen

Slitan lämpar sig särskilt bra för industriapplikationer som tung industri och verkstadsindustri. Man kan tillverka konstruktionsdetaljer och man kan belägga valsar och hjul och får väldigt hög slitstyrka.

Trekollan

Trekollan lämpar sig väldigt bra när man har nötning, exempelvis när man har plogskär och betongblandarinfordringar.

vulkollan

Vulkollan är det kallas för ”King of Urethanes”. Det lämpar sig för beläggning av hjul och i viss mån valsar där man har extremt höga dynamiska belastningar. Ett bra exempel på det är Liserbergsbanan där vi belagt hjulen med just Vulkollan.