UW-ELASTs produktionsenhet i småländska Traryd

Vid UW-ELASTs produktionsenhet i småländska Traryd arbetar ett 15-tal personer med att huvudsakligen tillverka olika slitageprodukter i Trekollan, ett material för så vitt skilda användningsområden som avskrapare, betonginfodringar, hjul- och valsbeläggningar.

Flexibel tillverkning och snabba omställningar

− Vår största styrka är, som jag ser det, att vi kan hantera en flexibel tillverkning som snabbt kan ställa om produktionen efter våra kunders önskemål! Dessutom kan vi komplettera tillverkningen i Mariestad väldigt enkelt, säger Anders Bjernalt som är platschef för UW-ELAST i Traryd.

Fabriken i Traryd gick − innan den införlivades i UWELAST år 2007 − under namnet ”Trekollan”, som idag är ett av UW-ELASTs varumärken. Materialet har ett flertal väldigt bra egenskaper som till exempel extremt hög nötningsbeständighet och rivhållfasthet.

Förutom ren produktion av nya detaljer i olika kvaliteter har UW-ELAST i Traryd även möjlighet att förädla produkter via vattenskärning eller stansning av egentillverkade plattor. Nu kommer även en satsning på formsprutning.

Fabriken i Traryd

Snabba omställningar

UW-ELAST− Tack vare våra maskiner och vårt materials flexibilitet har vi aldrig några problem att ställa om produktionen om en kund har snäva tidsramar eller särskilda krav, säger Anders Bjernalt.

Utvecklingen inom UW-ELASTs produktionsområden pågår kontinuerligt. Det innebär att man inte slår sig till ro utan hela tiden håller sig uppdaterade på såväl nya material som ny maskinell utrustning.

− När UW-ELAST övertog verksamheten 2007 innebar det bland annat att vi fick en ägare med helt andra muskler än vi haft tidigare. Dessutom fick vi en ledning som verkligen tror på det vi gör och som också satsar på nya maskiner för att vi ska kunna fortsätta vår positiva utveckling, säger Anders Bjernalt.

− Ett exempel på det är att vi bygger en helt ny blästringsanläggning som innebär att vi kan säkerställa våra kunders krav på vidhäftning till metall, till exempel när vi belägger högt belastade hjul och valsar med polyuretan, avslutar Anders Bjernalt men tillägger: Vår slogan sedan länge är: ”Stopp och belägg!”