Gotlands Gummifabrik AB är ett tillverkande företag med gummi som sin specialiet. Sedan maj 2012 ägs Gotlands Gummifabrik av UW-ELAST och ingår därmed i Garpcokoncernen. Gotlands Gummifabrik AB äger i sin tur TM Rubber, som har sin tillverkning i Polen. Det handlar främst om produkter med silikon som material.

Kunderna finns i många olika branscher och de komponenter som tillverkas i gummi och silikon är allt från små detaljer till mer komplexa produkter. Det finns även ett standardiserat sortiment där t ex gummifötter, gummibussningar och kabelgenomföringar ingår. Tillverkning sker i samarbete med kunden och med stor flexibilitet.  Gotlands Gummifabrik har en egen formverkstad med hög maskinell standard vilket gör att såväl prototyp- som produktionsverktyg kan tas fram med kort ledtid.

Kontakta Gotlands Gummifabrik AB

Tel: +46 (0)498-253440
Fax: +46 (0)498-253455
Mail: sales(@)ggf.se
Webb: www.ggf.se

Post och besöksadress :
Kodingsgatan 8
SE-623 50 HEMSE