Sprutning med Polyuretan

Sprutning är en metod där polyuretan läggs på genom att spruta en aerosoldimma på en detalj. Det är likt att sprutmåla en detalj men att istället för färg så sprutar man på en slitstark och korrosionshärdig beläggning polyuretan. Beläggningens tjocklek kan variera från några millimeter upp till flera centimeter.

Denna metod är till exempel mycket bra för att belägga komplicerade och oregelbundna ytor med en mycket stryktålig yta. Olika användningsområden är siktar, klämblad, processutrustning, trumlingskar, lyftverktyg, invändigt i rör, trattar för tunga/vassa föremål och mycket annat.
Sprutad polyuretan är en metod som dessutom är mycket framgångsrik när det handlar om att belägga stora ytor med ett skyddande ytskikt.
Ett av de mer spektakulära användningsområdena för sprutad polyuretan är undersidan av rallybilar. Karossdelar som är utsatta för omild behandling och nästan konstant stensprut får ett avsevärt längre liv när stenarna bara studsar bort utan att göra någon skada.

Vibrationstmatare, matarrännor, transportörer och detaljer med komplicerad utformning kan beläggas. Ofta beläggs lyftutrustning med ett tunt skikt för att inte orsaka skada på detaljer som skall lyftas. Ljuddämpning / bullerdämpning är en mycket positiv effekt med en sprutad beläggning i skrottransportörer eller annan utrustning där oljud är ett problem.
Du kanske hellre vill läsa om vår produktionsmetod, formsprutning.

Mobil utrustning

sprutning polyuretan

Tack vare att vi utvecklat en mobil lösning för sprutning av polyuretan kan vi även komma till er och spruta stora detaljer som kanske inte går att flytta men ändå behöver ett skydd.
Med den mobila utrustningen utförs ofta beläggningar på plats hos kund. Ett normalt beläggningsarbete utförs oftast på 2 arbetsdagar.

Dag 1: Iordningställande av utrustning samt förbehandling av objekt med blästring – primning alternativt slipning – primning.
Dag 2: Sprutbeläggning av objekt till förutbestämd beläggningstjocklek.

Arbetet avslutas alltid med en genomgång av utfört arbete och resultat samt ett slutligt godkännande.
Ex. Klämblad för truckar, matarskruvar, siktar m.m