Vulkollan® – ”The king of urethanes”

Vulkollan® är en av de mest högpresterande elastomererna som finns på marknaden. De mycket starka egenskaperna löser kontinuerligt nya problem och ger användaren en optimering och kostnadsreducering. UW-ELAST AB har sedan många år tillbaka licens för tillverkning av Vulkollan® från Covestro.

Vi levererar idag Vulkollan®-kvalitéer i hårdheter mellan 60 Shore A– 95 Shore A.

Tillverkningsprocess för Vulkollan®

VulkollanMaterialet är en tvärbunden elastomer som består av polyoler(Ester) och diisocyanater(NDI – naftalendiisocyanat) där tillverkningen görs i flera steg genom kemiska reaktioner. Tillverkningsprocessen är mycket noggrann och tidskrävande. Efter en noggrann mixning av ingående komponenter enligt fastställd receptur, gjuts materialet i förvärmda gjutformar. Efterhärdningsprocessen kräver beroende på materialtjocklek en total härdtid på flera veckor i rumstemperatur (minst 25°C) och där i mellan efterhärdning i 110°C. Om de tillverkade detaljerna inte ges den efterhärdningstid som rekommenderas så påverkas kvalitén negativt. Normalt bör en leveranstid vara mellan 4-6 veckor.

Vulkollan

Materialegenskaper för Vulkollan®

Vulkollan® har en mängd fantastiska egenskaper. De mekaniska och dynamiska egenskaperna är väldigt framträdande och löser ofta de mest krävande applikationer. En mycket stark egenskap är dess dynamiska egenskaper som hjulmaterial. Hög belastningsförmåga och höga hastigheter.

Vi använder Vulkollan® -beläggning på högpresterande hjul till ex. kvarnar, frifallsblandare, truckhjul, hjul till berg och dalbanor etc. Andra lämpliga applikationer är till ex. dämpelement, avskrapare, plogskär etc

Vulkollan – goda egenskaper:

  • Tål hög dynamisk belastning
  • Högt rivmotstånd
  • God beständighet mot UV-strålning, ozon, fetter och oljor
  • Lågt temperaturberoende
  • Högt slitagemotstånd
  • Låg permanent deformering
  • Hög stötelasticitet

Övrigt om polyureytan här.