Ägaren till UW-ELAST AB är Garpco AB som sedan 1996 är moderbolag i en företagsgrupp där UW-ELAST AB ingår. Garpco AB har sitt huvudkontor i Jönköping.

Garpcokoncernens vision

”Vår vision är att genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt skapa en lönsam företagsgrupp med sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare som tillväxtkapital tryggas.”

Företagen som ingår i Garpcokoncernen

Industriverktyg

 • SWEDEX AB
 • Diamantprofil AB

Industrikomponenter i polymera material

 • UW-ELAST AB
 • Gotlands Gummifabrik AB (gummi)
 • TM Rubber (silikon / silikongummi)
 • Sonoform AB (Formworks)

Interiör och design

 • Glimakra of Sweden AB
 • Qbena AB
 • Alnäs Interiör AB
 • TreCe AB

Webbplats: www.garpco.se

Kontakta oss

  Jag har läst och godkänt UW-ELAST AB Integritetspolicy