Trekollan® – ett mycket flexibelt materialsystem

Trekollan® är vårt polyuretan-material som tillverkas på vår produktionsanläggning i Traryd. Med våra Trekollan®-material erbjuder vi polyuretan med mycket goda egenskaper. Här har vi en mycket flexibel anläggning där vi väldigt snabbt kan växla mellan våra olika materialkvalitéer.

Vi levererar idag Trekollan®-kvalitéer mellan 25 Shore A – 60 Shore D.

Tillverkningsprocess

Materialet är en tvärbunden elastomer som beroende på kvalité kan bestå av Ester- eller Eterpolyoler och diisocyanater(MDI – difenylmetandiisocyanat) eller (TDI – toluendiisocyanat) där tillverkningen görs i flera steg genom kemiska reaktioner. Tillverkningsprocessen är mycket noggrann och utförs antingen genom en blandningsmaskin eller en handblandningsprocess som gör oss enormt flexibla. Oavsett materialkvalité krävs en efterhärdning av materialet i ca 110°C i minst 16 timmar.

Materialegenskaper

Trekollan® har en mängd fantastiska egenskaper.

TrekollanDe kvalitéer som baseras på esterpolyol kännetecknas av en mycket hög nötningsbeständighet och rivhållfasthet. Lämpliga applikationer kan vara: Avskrapare, slitplattor, betonginfodringar, dämpbrickor, plogskär etc.

De kvalitéer som baseras på eterpolyol kännetecknas av god hydrolysbeständighet, låg värmeuppbyggnad och studselasticitet. Lämpliga applikationer kan vara i miljöer där materialet exponeras för värme och vatten ex tvättutrustning, blästerskydd(stor infallsvinkel), hjul (låg värmeuppbyggnad) etc.

Det finns även mycket lämpliga material för appliceringsvals(lackvals) med mycket god lösningsmedelbeständighet samt materiel med FDA godkännande för livsmedelshantering.

 

Ester-uretaner

  • Hög nötningsbeständighet
  • Hög rivhållfasthet
  • God beständighet mot UV-strålning, ozon, fetter och oljor
  • Högt slitagemotstånd

Eter-uretaner

  • Lågt temperaturberoende
  • God hydrolysbeständighet
  • Låg värmeuppbyggnad
  • Hög studselasticitet

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag och bli vår nästa PURpartner