Nötningsbeständighet

Nötningsbeständighet2018-10-30T09:58:40+00:00

Olika materials nötningsbeständighet.

Det är svårt att jämföra olika materials nötningsbeständighet. Valet av material löses bäst genom praktiska prov eller tidigare erfarenheter. Laboratorietester bör användas med stort omdöme.
Värdena i tabellen ska användas endast som en grov vägledning.
Relativ nötningsbeständighet
Styrenplast ca 30
Amidplast 66 ca 6
HD-etenplast Ca 19
Tetrafluoretenplast Ca 5
Epoxiplast ca 16
Polyuretan ca 0,5-0,8
Gummi ca 0,6-1,9
Aluminium Ca 5
Stål (höghållfastigt) ca 0,5-0,7
Smidesjärn Ca 1
Ju lägre siffran är desto bättre är nötningsbeständigheten.
Testvillkor: nötande partiklar ca 1,1 mm, hastighet 3,55 m/s.