Nu står det klart att UW-ELAST AB, som ingår i Garpco-koncernen, förvärvat företaget TM Rubber SP som tillverkar produkter av silikon och gummi. Den största delen av produktionen handlar om legotillverkning. TM Rubber SP har i dagsläget 18 anställda och ligger Dobra utanför Szczecin i nordvästra Polen. En stor del av produktionen sker redan idag till kunder i Skandinavien och merparten av produkterna är medicinska produkter som är tillverkade av flytande silikon.

Exempel på silikonprodukter som tillverkas av TM Rubber SP

Gotlands Gummifabrik, GGF, är sedan flera år ett helägt dotterbolag till UW-ELAST AB och genom förvärvet av TM Rubber SP bildas en stark och konkurrenskraftig aktör i segmentet polymera material. Gotlands Gummifabrik ska tillsammans med TM Rubber erbjuda högkvalitativ legoproduktion av gummi- och silikonprodukter, där de olika bolagen ska inrikta sig mot olika kundsegment.

TM Rubbers nybyggda anläggning i Polen är främst anpassad för tillverkning av produkter inom medicinteknik vilket ställer extra krav på produktion i ren miljö. Viss del av produktionen i Gotlands Gummifabrik inom ”medtechprodukter” flyttas över till TM Rubber då lokaler och förutsättningarna är så mycket bättre där.

Henrik Jungert, VD för UW-ELAST AB och ansvarig för affärsområdet polymera material, beskriver förvärvet av TM Rubber som en intressant breddning som innebär att det bildas en komplett grupp inom polymera material tack vare kunskapen om flytande silikon inom TM Rubber. Redan nu finns vissa planer på utbyggnad av anläggningen i Polen med fokus på ytterligare produkter. Det finns goda förutsättningar att ta nya marknadsandelar, inte bara med produkter av gummi och silikon utan även med produktgruppen polyuretan.

“Vi är mycket glada att det kommer in nya starka ägare som med branschkunskap och uttalad långsiktighet, vill satsa vidare” uttalar Aneta och Rolf Månsson som är säljare av bolaget genom sina svenska bolag.

Ladda ner pressrelease här (svenska)

Nu går sista flyttlasset….

2019/03/21|

Fr.o.m. 31 mars 2019 kommer verksamheten på vår produktionsenhet i Töreboda (Fd Polyteknik AB) vara helt flyttad till våra fabriker i Mariestad och Traryd. Huvudsakligen har produktionen flyttats till Mariestad men vissa produkter till vår [...]

Lediga jobb, vi söker folk till produktionen i Mariestad

2019/02/27|

Just nu finns lediga jobb. Kanske är du den vi söker till vår tillverkning och produktion i Mariestad?  Vi söker just nu folk till flera av våra avdelningar, vilket innebär att dina arbetsuppgifter blir varierande. [...]

Nu öppnar vi kontor i Stavanger, Norge!

2019/02/12|

Fr.o.m. 1 februari 2019 öppnar vi äntligen vårt nya kontor i Stavanger, Norge. Geir Stokke, som har 31 års nationell och internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom teknisk och industriell sektor inom Oil & [...]

  • Fjärrvärme

Minskat klimatavtryck

2019/02/04|

UW-ELAST i Mariestad minskar sitt klimatavtryck. UW-ELAST uppfyller sina interna miljömål genom att ta ett stort steg mot att minska sin oljeförbrukning och därmed sitt klimatavtryck. Genom att byta dagens uppvärmning med oljepanna mot fjärrvärme, kommer [...]

UW-ELAST förvärvar Polyteknik

2017/11/15|

Nu förvärvas Polyteknik i Mariestad AB som har sin verksamhet i Töreboda med fokus på kundanpassade detaljer i formgjuten polyuretan. Bolaget har 16 anställda och har varit verksamt sedan 1984. De befintliga kunderna är primärt [...]