Silikongummi

Genom vårt dotterbolag Gotlands Gummifabrik och TM Rubber i Polen kan vi erbjuda produkter av silikongummi.

Silikon och silikongummi är likt polyuretan och gummi ett elastiskt material med fantastiska egenskaper. Det är uppbyggt av syreatomer och kiselatomer.

Silikon är ett samlingsnamn för flera materialbeteckningar.

Det som kännetecknar egenskaperna för materialet är de utomordentliga lågtemperaturegenskaperna. Silikon har mycket bra värme och köldbeständighet och kan användas inom temperaturområdet från -60ºC upp till + 300ºC.  Silikon finns både som fast- och flytande form.

Det är inte ovanligt att silikongummi används i medicinsk utrustning och i produkter som används inom livsmedelsindustrin.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om silikon och silikongummi.

Kontakta oss

    Jag har läst och godkänt UW-ELAST AB Integritetspolicy