UW-ELAST i Mariestad minskar sitt klimatavtryck. UW-ELAST uppfyller sina interna miljömål genom att ta ett stort steg mot att minska sin oljeförbrukning och därmed sitt klimatavtryck.

Genom att byta dagens uppvärmning med oljepanna mot fjärrvärme, kommer utsläppen av CO2 minska drastiskt.

Uppskattningsvis kommer miljöbelastningen att minska med 175 ton CO2 från fossilt bränsle årligen.

Värmen kommer nu via fjärrvärmenätet från KKAB som är en miljövänlig energiproducent som eldar med fiberslam från ett närbeläget pappersbruk samt biobränsle.

Den årliga minskningen av utsläpp som UW-ELAST bidrar med kan jämföras med den mängd CO2 som varje år släpps ut från 50 personbilar med en körsträcka om 1500 mil/år.

Nästa utmaning blir att även fasa ut oljepannan vid UW-ELASTs produktionsanläggning i Traryd och därmed spara ytterligare 100 ton CO2!