Blästerhall med gallerdurk och transportskruvar för recirkulation av blästermedia.

UW-ELAST i Mariestad har investerat i en stor ombyggnad av sin blästerhall. Tillsammans med Bäckmans Blästermaskiner i Filipstad (https://www.backmanblast.se/) och Novab i Töreboda (http://www.novab.se/) har blästerhallen byggts om för att möjliggöra recirkulation av blästermedia.

En grop är gjuten under hallen och försedd med transportskruvar och en elevator för uppsamling och transport av blästermediet. En vindsikt urskiljer rent blästermedia från sönderslagna korn och avlägsnat material. Tänkt blästermedia är ett material väl anpassat för recirkulation och som vi har god erfarenhet av och som inte har någon hälso- eller miljöfarlig klassning.

Avfallsmängder i form av blästersand kommer att minska väsentligt till ungefär en tiondel av dagens nivåer. Detta innebär stora miljöbesparingar i råmaterial samt transporter och avfall. Tre mycket positiva aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv! Dessutom minskar behovet av städning radikalt…

 

Kort data om blästerhallen:

Dimensioner [m]: 8.2 x 6.5 x 4.0 (L x B x H)

Intransport [m]: 3.5 x 3.5 (B x H)

Golv: Körbar med truck med axeltryck upp till 5 ton

Lyftanordning: Telfer med maxvikt 2 ton