Ingen störning på verksamheten på produktionsenheterna i Mariestad och Traryd

Verksamheten på UW-ELASTs produktionsenheter i Mariestad och Traryd går för fullt och vi ser i dagsläget inga hinder för fortsatt produktion. Dock är naturligtvis utvecklingen och effekterna av Covid-19 är omöjliga att fullt ut förutse. UW-ELAST följer löpande utvecklingen och rekommendationer från WHO samt svenska myndigheter och agerar därefter.

Valsar blästerRedan i tidigt skede agerade UW-ELAST med att beställa hem råmaterial och kritisk utrustning för att kunna övervintra en längre tid. Material finns på lager inom Sveriges gränser eller redan på plats på våra produktionsenheter.

Vi kommer informera löpande om förhållandena ändras.

Produktionen fortgår i hög takt

I dagsläget producerar vi i hög takt utan störningar och ser heller inga orosmoln i närtid. 

För att undvika en snabb smittspridning inom företaget, såväl som i samhället, har UW-ELAST ändrat rutiner och infört ett flertal skyddsåtgärder:

  • Vi har delat upp arbetsstyrkan i två lag med separerade rast- och lunchtider för att minska effekterna av en snabb smittspridning.
  • Personal utan direkt koppling till produktionen arbetar hemifrån då detta är lämpligt för verksamheten.
  • Vi har kartlagt effekterna på UW-ELAST om beslut skulle komma om att stänga för- och grundskolor. Vi kommer att klara ett sådant beslut utan stor påverkan.
  • Vi undviker tjänsteresor utomlands såväl som inom Sverige. Det ska till exceptionella skäl för att vi i dagsläget ska resa i tjänsten.
  • Vi rekommenderar starkt vår personal att undvika privata resor utomlands.
  • Vi undviker alla externa besök till produktionsenheterna i möjligaste mån och ersätter dessa med Skype/Teamsmöten.
  • Vi informerar vår personal om vikten av god handhygien och vaksamhet kring ev. symptom.

Vi står rustade inför en allmän smittspridning i samhället och ser att vi kommer att kunna leverera produkter med bibehållen kvalitet även under en svårare tid.

Kontakta oss vid frågor