Ingen störning på verksamheten på produktionsenheterna i Mariestad och Traryd

Verksamheten på UW-ELASTs produktionsenheter i Mariestad och Traryd går för fullt och vi ser i dagsläget inga hinder för fortsatt produktion. Dock är naturligtvis utvecklingen och effekterna av Covid-19 är omöjliga att fullt ut förutse. UW-ELAST följer löpande utvecklingen och rekommendationer från WHO samt svenska myndigheter och agerar därefter.

Redan i tidigt skede agerade UW-ELAST med att beställa hem råmaterial och anpassa verksamheten i övrigt.

Idag agerar vi enligt följande för att försäkra oss om vår och våra kunders säkerhet kan garanteras och att Folkhälsomyndighetens råd efterföljs:

  • Vi har delat upp arbetsstyrkan i två lag med separerade rast- och lunchtider för att minska effekterna av en snabb smittspridning.
  • Vi åker på tjänsteresor igen efter en tids totalstopp. Dock överväger vi nyttan mot risken i varje enskilt fall.
  • Vi rekommenderar starkt vår personal att undvika privata resor utomlands.
  • Vi tar återigen emot externa besök till produktionsenheterna om inte Skype/Teamsmöten bedöms vara en lika god ersättare.
  • Vi informerar vår personal om vikten av god handhygien och vaksamhet kring ev. symptom.

Vi kommer informera löpande om förhållandena ändras. Informationen är ändrad 2020-08-07.

Kontakta oss vid frågor