Beskrivning

Produktionsmetod:
Sprutning

Bransch:
Gruvindustrin
Offshore och marinindustri
Transport/Hanteringsindustri

Material:
Slitan