metallersättningAllt fler satsar på metallersättning i form av artiklar som tillverkas med formsprutning. Det material som ofta används är termoplast med fiberfyllning. Vissa kanske är kanske skeptiska till en första början när de hör plast som metallersättning men faktum är att formsprutad termoplast erbjuder minst lika bra materialegenskaper fastän till avsevärt lägre tillverkningskostnad.

Metallersättning med plast ger lägre kostnader

Det är inte enbart tillverkningskostnaden som blir lägre med formsprutad termoplast. Produkterna blir lättare vilket ger lägre fraktkostnader och dessutom mindre miljöpåverkan tack vare förbättrad logistik. I vissa fall förenklas efterbearbetningarna vilket ger ytterligare positiva effekter.

  • Billigare tillverkning
  • Lägre frakt och hanteringskostnad
  • Skonsammare för miljön

Vilka metallprodukter kan ersättas med formsprutad termoplast med fiberfyllning?

Det är ofta bara kreativiteten som begränsar vilka metallprodukter som kan ersättas med produkter som tillverkats av formsprutad plast. Det finns idag en mängd artiklar, både färdiga produkter och detaljer, som lika gärna kan tillverkas av termoplast istället för metall. De kommer hålla minst lika länge och ibland längre. Ribban för designmöjligheter höjs ytterligare.

Inte bara en trend

Metallersättning är inte en trend utan något vi troligtvis kommer få se allt oftare. Att metall ersätts med plast är ett fullt normalt steg i utvecklingen. Varför tillverka produkter i metall som kan ersättas med formsprutade plastprodukter som är precis lika bra fastän billigare? Visst finns det de som behöver övertygas men det står vi så gärna till tjänst med.

UW-ELAST finns med från design till produktleverans

Kompetensen och erfarenheten som finns på UW-ELAST är unik. Vi finns med under hela processen, från de första skisserna till att produkten är levererad. Detta gör att du tryggt kan vända dig till oss. Kontakta oss för ytterligare information om formsprutning och metallersättning.