Vi är rätt samarbetspartner och en komplett leverantör som kan erbjuda många olika material och tillverkningsmetoder till våra kunder. Framöver stärker vi investeringarna i vår maskinpark för att bland annat kunna hantera flera samtidiga processer och större detaljer. Det innebär att vi ökar vår kapacitet rejält för att ytterligare kunna garantera våra kunder överlägsen service och kvalitet! Det säger Henrik Jungert som är vd för UW-ELAST.

Under de kommande fem åren ska UW-ELAST nästan fördubbla omsättningen om allt går som det är planerat. Med nya maskiner, nyutvecklad teknik och en ständig ambition att ta fram innovativa lösningar på kundernas behov och applikationer ska verksamheten fortsätta den raska och positiva utvecklingstakt som inleddes redan 1975!

Att vara Skandinaviens ledande företag inom tillverkning av små och stora produkter i polyuretan ställer naturligtvis krav på en aldrig avtagande utveckling. Det ställer också krav på att alla kuggar i den mycket effektiva organisationen är mer eller mindre självgående.

 

− Man kan kanske tycka att vi har tur som har så många väldigt duktiga och skickliga medarbetare. Men jag tycker att det faktiskt är mer skicklighet än tur. Vi har konsekvent rekryterat dugliga, skickliga människor som vill framåt och som är öppna och villiga för nya projekt. Det är för övrigt en stark drivkraft hos alla som arbetar här, oavsett om man sitter på kontoret och utvecklar en produkt eller är den som i slutänden tar fram detaljen i vår produktion, säger Henrik Jungert.

Ett område där UW-ELAST stärkt sina positioner under senare år är som aktiv partner i flera av kundernas egna utvecklingsprojekt. När UW-ELAST får chansen att delta tidigt i projekten kan man komplettera kunderna på ett värdefullt sätt.

− Vi ser att vi kan bidra i våra kunders utveckling och matcha deras behov med bättre − eller till och med nya − lösningar när vi får delta som partner redan i inledningen av deras projekt. Inte sällan kan vi idag vara en värdefull partner vid utvecklingen av våra kunders nästa generation av produkter. Det är vi naturligtvis väldigt stolta över, säger Henrik Jungert.

− Vårt nästa steg i utvecklingen av UW-ELAST är att kunna gjuta riktigt stora och kvalificerade produkter i polyuretan. Det är en stor utmaning för oss. Men det ingår som en naturlig del i vår ambition och inriktning att aldrig slå oss till ro och vara nöjda med det vi har. Vi vill hela tiden bli bättre! Och det blir vi genom att ha krävande kunder som ser till att vi utvecklar och förbättrar oss, avslutar Henrik Jungert.