UW-ELAST undersöker just nu möjligheten att producera egen solcellsel i direkt anslutning till fabriken i Mariestad. Arbetet är i ett konceptstadium och inga beslut finns ännu.

En tänkt anläggning skulle vara en markbaserad solcellspark på maximalt 255 kW. Under ett normalår skulle så mycket som 200 000 kWh kunna produceras.