Trumling / Polering

Genom att “klä” trumlare, trumlingsmaskinen, med beläggning av polyuretan kan man minska exempelvis bullernivån och slitaget. Polyuretan passar bättre för detta än något annat material tack vare sin kombination av slittålighet och dämpande förmåga.

En trumlare används exempelvis för att omforma sten från ojämna till mer runda. Detta kan föra rejält med oväsen, vilket alltså kan motverkas med polyuretanbeläggning.

Till toppen