Beskrivning

Ombeläggning av sträckrulle till stålindustrin