Beskrivning

Invändig sprutbeläggning med polyuretan i rör. Slitageskydd för att förhindra att i detta fall gjutsand nöter sig igenom plåten.