Beskrivning

Sprutbeläggning av omrörare till processindustrin.