Beskrivning

Gulpigmenterade marina produkter för havsbruk. Glasfiberstomme som sprutas med ytskikt i polyuretan.