Planblandare

Planblandare

Planblandare har genom tiderna utvecklats från att ha stålinfodring som slitageskydd till infodring med polyuretangummi. Båda konstruktionerna har sina fördelar och vi på UW-ELAST har tagit fram en kombination som erbjuder det bästa från båda.

Kategorier: ,

Beskrivning

Polyuretangummits fördelar är en ljusare blandare med betydligt mindre fastbränd betong, längre livslängd samt en mycket bättre arbetsmiljö med avsevärt lägre bullernivå. Planblandarens svaghet har varit området runt och ovan tömningsluckorna vilket UW-ELAST löst genom att förstärka området med stål. Stålet valsas och svetsas fast i den perforerade plåten, som sedan gjuts in i polyuretangummit.Luckan blir tätare och eventuell fraktion krossas när luckan öppnas och stängs. Detta innebär mindre underhåll och ökad kostnadseffektivitet.

Till toppen