För produkter som har en beläggning med polyuretan, exempel kontaktrullar, valsar, truckhjul och andra hjultyper, är det inte ekonomiskt försvarbart att de kasseras bara för att polyuretanet är nedslitet. Hela idén med exempelvis vallsbeläggning (produkt ytbehandlad med polyuretan)  är att förlänga produktens livslängd. Lösningen är ombeläggning av ytbehandling med polyuretan där produkten många gånger blir helt som ny.

UW-ELAST gör återkommande ombeläggning av en rad olika produkter, där några exempel är:

  • Drivhjul och frammatningshjul, det vill säga hjul som driver och /eller matar fram någonting.
  • Bandvagnshjul som är belagda med polyuretan.
  • Linhjul.
  • Kontaktrullar
  • transportrulle
  • Truckhjul
  • Kvarnhjul
  • Valsar och rullar

Gemensamt för dessa produkter är oftast om att de har en kärna i metall som belagts med polyuretan i detta fall. Genom ombeläggning kan man förlänga dessa produkters livslängd ytterligare. Tillverkningsmetoderna när man beläger och ombelägger varierar lite, oftast handlar det om varmgjutning (formgjutning) eller Ribbon-flow. Se även valsbeläggning med Ribbon-flow. Den senare metoden används när det handlar om ombeläggning och nybeläggning av valsar i större dimensioner. När det handlar om hjul och rullar samt mindre valsar så används oftast metoden varmgjutning vid såväl beläggning som ombeläggning.

Tveka inte att kontakta om du har frågor som rör ombeläggningar med polyuretan.