Vår ägare Garpco har återigen gett oss möjlighet att utöka vår produktionsanläggning i Mariestad! Den 27 augusti godkände styrelsen begäran om att bygga en ny byggnad. Den nya byggnaden blir ett lager för formar som används för gjutning av polyuretanprodukter. Den enorma mängden kunder och produkter kräver betydande lagringsutrymme. Genom denna investering kan alla formar lagras intill produktionsenheten istället för i en extern byggnad. Det nya lagret kommer att mäta cirka 1100 m2 och ska stå klart sommaren 2022, säger projektledaren Ulf Svartén.

Att bygga en byggnad är en stor investering och ett komplext projekt som påverkar produktionsenheten på många sätt. Det nya lagret har många fördelar, och genom att fråga personalen på UW-ELAST kan vi enkelt få en inblick i de olika aspekterna av denna investering.

”Det är ett stort steg framåt för vår framtida expansion av UW-ELAST”- Henrik Jungert, VD

”Mindre transport av gjutformar kommer att minska vårt koldioxidavtryck, och byggnaden kommer att vara ett nytt landmärke för resenärer som passerar vid Mariestads södra infart” – Magnus Ahl, hållbarhetsansv. & platschef Mariestad

”Ett nytt internt lager kommer att öka hälsa och säkerhet för vår personal och förbättra tillgängligheten av formar som kommer att leda till ökad produktivitet”- Marcus Söderström, produktionschef

”Det är ett riktigt bra investering med mycket bra payoff”- Catharina Eklöf, ekonomichef

”Ett lager nära vår produktion kommer att öka vår möjlighet att sänka ledtiden för kundorder”- Lars Lundholm, marknadschef

Trots våra olika perspektiv och fokus är vi alla överens om att en ny byggnad är ett stort steg framåt för UW-ELAST!