Stort steg för UW-ELAST i riktning för klimatet

100% klimatkompenserat, UW-ELAST ABÅr 2021 inleds med ett stort steg för UW-ELAST i riktning för klimatet. Vi har valt att all vår polyuretan ska vara grön. Givetvis kan man beställa produkter pigmenterade i andra kulörer, men för klimatet kommer de likväl förbli gröna.

Vi har aktivt arbetat för att minska vårt bidrag till den negativa klimatförändringen under flera år, och nu tar vi steget fullt ut genom att bli de första som erbjuder klimatkompenserad polyuretan.

UW-ELAST arbetar utefter tre huvudspår för att minska vår totala klimatpåverkan.

  • Att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet
  • Att ständigt jobba med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja
  • Att klimatkompensera för de utsläpp av växthusgaser som ändå sker som en effekt av vår verksamhet, såväl direkt som indirekt

Den absolut miljövänligaste produkten vi kan sälja är den som aldrig behöver bli tillverkad. Det kan tyckas vara en märklig företagsstrategi, men det är det inte!

Eftersom vi kan erbjuda rätt polyuretan av bästa tänkbara kvalitet för vald applikation, kan vi undvika onödigt slitage ute hos kund.

Detta kommer att bli positivt för alla tre inblandade – kunden, UW-ELAST och förstås för klimatet!

Att minska sitt klimatavtryck är ett långsiktigt arbete som kräver systematik och uthållighet. Men ingen produkt håller för evigt, inte ens en polyuretan från UW-ELAST.

Här arbetar vi med våra processer för att minimera utsläpp av växthusgaser under hela kedjan av tillverkningen. Allt från råvaruframställning, till leverans av färdig produkt ut till slutkund.

Vi har valt att följa den internationella standarden Green House Gas Protocol för att beräkna vårt totala klimatavtryck. Detta för att tydligt kartlägga vad vi bör angripa, och dels för att kunna vara fullt ärliga och transparenta ut mot kunder och andra intressenter med vad vi klimatkompenserar för.

Klimatkompensering är ett frivilligt initiativ där vi vill visa vägen och gå först i vår bransch.

Är det rätt att klimatkompensera?

Ja, självklart är det rätt. Naturligtvis hade det allra bästa varit om vi kunde reducera våra direkta och indirekta utsläpp till noll på egen hand. Detta är, för i stort sett alla företag, en omöjlig uppgift. Allt vi gör som påverkar vår omgivning har ett nettobidrag som förbrukar resurser och därmed bidrar till ett utsläpp av växthusgaser.

Genom att köpa en utsläppsminskning i samma storleksordning någon annanstans kan vi aktivt bidra till en positiv omställning för klimatet. Och här vill UW-ELAST ta sitt ansvar och bidra till en bättre framtid.

Tricorona och UW-Elast AB har ingått ett avtal under vilket Tricorona kompenserar klimatpåverkan från verksamheten med Gold Standard-projekt.

Läs mer om våra initiativ och hur vi beräknar vårt klimatavtryck här