UW-ELAST AB köper polyuretanskivtillverkare.
UW-ELAST AB, som är en del i Garpco-koncernen, förvärvar Sonoform AB som är en världsledande producent av kompositskivor i polyuretan.

Sonoform har sin verksamhet i Tranås och tillverkar högkvalitativa skivor till byggsektorn. Skivorna består av
polyuretan, glasfiber och ett ytskikt beroende på kundens unika behov. Sonoforms produkter är högt efterfrågade
inom betongjutning där skivorna används i gjutformar där kunder ställer höga kvalitetskrav. De skivor som Sonoform tillverkar har en livslängd som är många gånger högre än de plywoodskivor som annars är vanlig inom betongindustrin. Då tillgången på plywood minskat kraftigt på grund av Rysslands krig i Ukraina, går produktions-enheten i Tranås på förstärkt treskift för att möta efterfrågan från marknaden. Sonoform har 20 anställda och har varit verksamt sedan 1975. Den absoluta huvuddelen av försäljningen går på export.

UW-ELAST är Sveriges ledande producent av formgjuten polyuretan med fabriksanläggningar i Mariestad, Burseryd
och Traryd. Som en del av affärsområdet och befintliga dotterbolag till UW-ELAST ingår Gotlands Gummifabrik
samt det polska bolaget TM-Rubber. Dessa bolag är fokuserade på krävande produkter inom gummi och flytande
silikon.

Henrik Jungert som är affärsområdeschef och VD för UW-ELAST beskriver Sonoform som ett bolag med en unik
produkt, “Detta blir ytterligare en breddning inom affärsbenet där vi får en egen produkt med unika egenskaper, vilka är starkt efterfrågade på den internationella marknaden”.

Säljare av Sonoform är Dragan Vasic genom sitt ägarbolag Vastec Group AB. Dragan fortsätter efter ägarskiftet att vara VD för bolaget och kommer genom transaktionen även att vara en betydande aktieägare i Garpcokoncernen. Han kommenterar försäljningen, “Jag är mycket positiv till att sälja mitt bolag till UW-ELAST där jag även får möjligheten att fortsätta resan i Garpcokoncernen.”

Sonoform har en årlig omsättning på ca 55 Mkr. Förvärvet är planerat till 3 oktober och kommer därefter att vara ett dotterbolag till UW-ELAST. Förvärvet möjliggör för synergier inom koncernens befintliga verksamhet i Tranås.

Koncernchef för Garpco AB, Markus Strand, kommenterar affären, “Detta är ett spännande tilläggsförvärv inom vår polyuretanverksamhet där vi ser goda möjligheter till expansion, då det råder stor brist på skivmaterial på den internationella marknaden”.
Garpcos B-aktie handlas via Alternativa Listan (www.alternativa.se).
Pressrelease_Sonoform