Under våren införde vi kraftiga restriktioner för att skydda personalen såväl som företaget från effekterna av Covid-19. Vad som hjälpt oss är omöjligt att svara på. Vi har hittills varit mycket förskonade från sjukdomar på våra enheter i Mariestad och Traryd och produktionen har därför kunna fortgå utan störningar.

Redan på ett tidigt stadium beställde vi hem råmaterial och kritisk utrustning för att kunna övervintra en längre tid om stora delar av Europa skulle stängas ner.

UW-ELAST följer löpande utvecklingen och vi följer fortsättningsvis rekommendationer från WHO samt svenska myndigheter och agerar därefter. Men för att återgå till ett mer normalt läge har vi nu beslutat om en del lättnader i våra tidigare mycket strikta interna restriktioner.

Produktionen fortgår i hög takt

I dagsläget producerar vi i hög takt utan störningar och ser heller inga orosmoln i närtid. 

Efter att vi under våren har haft mycket strikta rutiner och skyddsåtgärder har vi nu under hösten beslutat att släppa på en del.

Läs mer om hur vi anpassar verksamheten för att försäkra oss om att Folkhälsomyndighetens råd efterföljs

Kontakta oss vid frågor