Nu har UW-ELAST gjort bort sig. Ni kommer inte att få sälja någon mer vals till oss!”, så lät det när UW-ELAST’s säljare Jimmy Andersson tog emot ett telefonsamtal från Gränges i Finspång. Och visst låg det någon sanning i detta påstående, men inte alls så illa som man först vill tro. Detta är ett resultat av ett mycket lyckat samarbete för alla tre inblandade – UW-ELAST, Gränges och Miljön.

Gränges Finspång AB och UW-ELAST AB i Mariestad har tillsammans funnit det perfekta materialvalet vid polyuretanbeläggning av stora sträckvalsar. Gränges tillverkar aluminiumplåt med hög precision och UW-ELAST är ledande i Skandinavien vad gäller polyuretangjutning. I ett av Gränges produktionssteg, där aluminiumplåt sträcks för att åstadkomma planhet, utsätts sträckvalsarna för mycket hård mekanisk belastning. I det sista valsparet anläggs ett mycket högt moment och ytstrukturen och friktionen mellan valsarna och aluminiumplåten är av största vikt för ett bra resultat.

valsar

Tidigare metod krävde driftstopp

Tidigare monterades sträckvalsarna ned var tredje månad för omslipning, då ytstrukturen blivit för glatt och sträckningen inte längre uppfyllde kraven. Detta driftstopp krävde två mans jobb under 12 timmar och inte minst stora kostnader på grund av produktionsbortfall. Efter gemensamma diskussioner om den svåra applikationen valde UW-ELAST att föreslå det mest extrema materialvalet som finns för krävande mekaniska belastningar – Slitan MX!

Materialet är en mycket avancerad polyuretan som passar utmärkt där slitage, seghet och styrka står högst på agendan. Efter noggrann kontrollerad varmgjutning på produktionsenheten i Mariestad stod valsarna klara för installation.

Polyuretanbeläggning med Slitan MX håller åtta gånger så lång tid

Hur gick det då? Blev det någon skillnad med polyuretanbeläggning med Slitan MX? Det kompletta facit har vi inte ännu, men valsarna har nu rullat i 2 år och 1 månad utan omslipning och rullar vidare! Ytans struktur har således klarat belastningen mer än åtta gånger så lång tid – hittills! Detta kan tyckas vara en märklig företagsstrategi för UW-ELAST som således kommer att sälja färre sträckvalsar till Gränges, men det är det inte! Detta ligger helt i linje med UW-ELAST’s miljöprofilering där den bästa produkten för miljön är den som aldrig behöver bli tillverkad.

UW-ELAST’s hållbarhetsstrategi bygger främst på tre huvudspår för att effektivt minska företagets totala miljö- och klimatpåverkan:

  1. Att alltid erbjuda kunden rätt polyuretan av högsta tänkbara kvalitet
  2. Att ständigt jobba med att minska vårt klimatavtryck genom aktiva förbättringar genom hela vår värdekedja
  3. Att klimatkompensera för de utsläpp av växthusgaser som ändå sker, som en effekt av vår verksamhet, såväl direkt som indirekt.

Detta samarbete med Gränges belyser hur rätt val av polyuretan kraftigt kan reducera miljöpåverkan.

UW-ELAST erbjuder en mycket stor materialpalett av polyuretaner med olika materialegenskaper, som genom kunskap om applikationen tillsammans med kund, kan matchas för att bli en optimal kombination.

Eftersom vi alltid kan erbjuda rätt polyuretan av bästa tänkbara kvalitet för vald applikation, kan vi undvika onödigt slitage med stora kostnader som följd för vår kund.

Hållbarhet är både en mekanisk fråga och en miljöfråga som här länkas ihop till hållbarhet i sin renaste form – en tillverkad artikel mindre!

Läs även om valsbeläggning.