UW-ELAST förvärvar PolyteknikNu förvärvas Polyteknik i Mariestad AB som har sin verksamhet i Töreboda med fokus på kundanpassade detaljer i formgjuten polyuretan. Bolaget har 16 anställda och har varit verksamt sedan 1984. De befintliga kunderna är primärt skandinaviska industribolag verksamma inom en stor variation av branscher.

“Vi ser detta som ett mycket intressant förvärv där vi ökar vår möjlighet att ta in fler projekt och nya kunder”

“Branschen genomgår för närvarande ett omfattande materialbyte till mer miljövänliga system. Detta ställer stora krav på oss producenter och här ser vi stora synergifördelar mellan bolagen.”

Henrik Jungert, VD UW-ELAST AB

Säljare av Polyteknik är Lars Lundholm, Mårten Ström Andersson samt Jonny Thunborg genom sina respektive ägarbolag.

De kommenterar försäljningen med följande:

“Vi är mycket glada att det kommer in nya starka ägare som med branschkunskap vill satsa vidare. Det skall bli både spännande och inspirerande att nu jobba tillsammans med UW-ELAST mot krävande kundprojekt.”

polyteknik produkt
Polyteknik har en omsättning det senaste året på ca 18 Mkr. Kommande strukturarbete för att nå synergifördelar belastar resultatet initialt med vissa engångsposter, varför förvärvet under 2018 endast har en marginell påverkan på Garpcokoncernens resultat. Datum för övertagande är 28 december 2017.

 “Detta är ett mycket bra tilläggsförvärv i ett växande och lönsamt affärsområde. Med ett kort avstånd mellan Töreboda och Mariestad blir synergieffekterna uppenbara och lätta att åstadkomma”.

Koncernchef för Garpco AB, Markus Strand

Förvärv av inkråmet i Vollsjö Industri AB…

2023/10/05|

Idag har vi förvärvat inkråmet i konkursboet efter Vollsjö Industri AB som varit en legotillverkare av produkter i polyuretan i många decennier. Fr.o.m. idag driver vi verksamheten vidare i samma lokaler i Olofström och kommer [...]

ELMIA Underleverantör 2023!

2022/11/15|

Ni missar väl inte att vi ställer ut på ELMIA Underleverantör 14-16 November. Kom och hälsa på oss i vår monter B01:84 så får du kanske möjligheten att även visa din styrka, eller varför inte [...]

ÖPPET HUS på Industrin i Mariestad….

2022/10/19|

Ta möjligheten att besöka oss på UW-ELAST på Torsdag 20 Oktober mellan 13:00 - 20:00 då vi tillsammans med 8 st andra industriföretag i Mariestad öppnar portarna så ni kan se vår verksamhet.

UW-ELAST AB förvärvar Sonoform AB

2022/09/29|

UW-ELAST AB köper polyuretanskivtillverkare. UW-ELAST AB, som är en del i Garpco-koncernen, förvärvar Sonoform AB som är en världsledande producent av kompositskivor i polyuretan. Sonoform har sin verksamhet i Tranås och tillverkar högkvalitativa skivor till [...]

UW-ELAST sänker klimatavtrycket tredje året i rad!

2021/11/01|

UW-ELASTs totala klimatavtryck beräknas under hösten när en säker prognos för årets utsläpp kan göras. Vi kan med stolthet konstatera att vi taget ytterligare ett steg i rätt riktning. Jämfört med 2018 års totala klimatpåverkan [...]

UW-ELAST expanderar med en ny byggnad!

2021/09/23|

Vår ägare Garpco har återigen gett oss möjlighet att utöka vår produktionsanläggning i Mariestad! Den 27 augusti godkände styrelsen begäran om att bygga en ny byggnad. Den nya byggnaden blir ett lager för formar som [...]