Fr.o.m. 31 mars 2019 kommer verksamheten på vår produktionsenhet i Töreboda (Fd Polyteknik AB) vara helt flyttad till våra fabriker i Mariestad och Traryd. Huvudsakligen har produktionen flyttats till Mariestad men vissa produkter till vår produktionsenhet i Traryd. Lokalerna i Mariestad har byggts ut med drygt 600 m2 och vi får nu en fantastiskt praktisk och ändamålsenlig fabrik där vi kommer kunna tillverka produkter på bästa möjliga sätt.

All personal flyttar med till Mariestad och era kontaktpersoner kommer fortsätta vara desamma.

Jag vill uppmana alla såväl kunder som leverantörer att ändra leveransadress på gods som skall sändas till oss så det inte hamnar på den gamla adressen i Töreboda (Fd Polyteknik AB).

 Adress Mariestad:
UW-ELAST AB
Förrådsgatan 38
542 35 MARIESTAD

Adress Traryd:
UW-ELAST AB
Filhuggarevägen 6
287 72  TRARYD

Med vänliga hälsningar
Henrik Jungert, VD