Idag har vi förvärvat inkråmet i konkursboet efter Vollsjö Industri AB som varit en legotillverkare av produkter i polyuretan i många decennier.
Fr.o.m. idag driver vi verksamheten vidare i samma lokaler i Olofström och kommer satsa mycket tid, kraft och energi för att få verksamheten att blomstra igen.
Vi vill tacka alla inblandade för ett väldigt fint och välordnat övertagande!