Vill man vara Skandinaviens ledande företag inom formgjutning och sprutning av produkter i polyuretan gäller det att inte  slå sig till ro och vila på lagrarna. Därför bedriver UW-ELAST ett kontinuerligt forskningsarbete runt olika  materialegenskaper för att försöka hitta nya applikationer såväl som nya materialblandningar.

Vår kontinuerliga kompetens- och vidareutveckling ökar vår förmåga att verkligen förstå våra kunders behov och därmed vilka egenskaper de material vi utvecklar ska ha. Våra erfarenheter gör att vi vet hur produkterna ska användas och hur vi ska gå vidare i vårt arbete när vi utvecklar nya material. Tack vare att vi har en stor flexibel maskinpark och en bred materialportfölj kan vi skräddarsy lämpligt material för varje applikation.

Forskning- och utveckling inom UW-ELAST AB

Forskning- och utvecklingsarbetet inom UW-ELAST innebär att hitta just de specifika egenskaper som inte ingår med automatik i standardmaterialen vi köper från huvudsakligen Frankrike, USA och Tyskland.

Varje år producerar vi mer än 300 ton elastomerer till våra kunder. Det kan jämföras med fem ton under vårt första verksamhetsår, eller 70 ton år 1999.
All vår utveckling sker efter kundförfrågningar. Det innebär att vi tar fram nya produkter direkt för varje kunds behov. Eftersom det inte finns några standardiserade provmetoder för det vi producerar genomför vi själva de tester och prov som krävs för att garantera den kvalitet som våra kunder har rätt att förvänta sig. I vårt laboratorium utför vi kontinuerligt provning  på exempelvis draghållfasthet, sättning, utmattning, nötning etc. Naturligtvis utför vi även kemisk analys på ingående råmaterial.

Att utveckla ett nytt material kan ta allt emellan fem månader upp till fem år! Mycket speciella krav kan följaktligen leda till mycket lång utvecklingstid. Det är kundernas behov och önskemål som styr vår verksamhet och som är kryddan i vår tillvaro. Ofta samarbetar vi väldigt nära med våra kunder för
att kunna bidra med vår specialistkompetens på ett tidigt stadium i kundernas utvecklingsprojekt. Det innebär att vi ofta skräddarsyr lösningar som enbart
passar en unik kund!