Polyuretanindustrin har alltid varit spännande och mångfaldig men aldrig tidigare har så mycket utvecklingsarbete lagts på att utveckla egenskaper och processegenskaper som de senaste åren.

Efter flera års diskussioner har EU’s beslutsorgan kring kemikalier Reach förbjudit användningen av MOCA(MBOCA) fr.o.m. november 2017. Denna kemikalie används som härdarkomponent i många av de materialsystem som branschen använder. Den förbjuds på grund av att den är hälsovådlig för oss som hanterar den vid tillverkningen, inte i den färdiga produkten där den då är utreagerad till polyuretan.

Under den senaste 10-årsperioden har vi arbetat intensivt med utveckling och implementering av nya materialsystem. Genom vårt processkunnande och norra Europas mest utvecklade maskinpark har vi idag en bred palett av alternativa material till de som fasas ut. I vårt välutrustade laboratorium kan vi också hjälpa till med att verifiera många olika materialegenskaper.

I de flesta fall kommer materialbytet inte att märkas eller snarare uppfattas positivt, dock skall man ha stor respekt för att varje applikation är unik i sig. I de fall ni har en produkt som Ni bedömer kritisk så rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss.

Om ni har en produkt/applikation som består av någon av följande material så kommer det materialet inte att kunna levereras efter november 2017:

 • Slitan 60A-03
 • Slitan 70A-10
 • Slitan 80A-21
 • Slitan 80A-71
 • Slitan 90A-01
 • Slitan 90A-13
 • Slitan 90A-17
 • Slitan 95A-08
 • Slitan 50D-04
 • Slitan 60D-05
 • Slitan 70D-06

Kontakta oss för ytterligare information