Papper och Cellulosa

//Papper och Cellulosa
Papper och Cellulosa2017-11-09T09:17:08+00:00

UW-ELAST AB är en stor leverantör till Papper & Cellulosaindustrin.

Avdelningar

  • Pappersmaskin
  • Avbarkningsanläggning
  • Upplösningsanläggning
  • Rullstolar
  • Arkmaskiner
  • Konverteringsmaskiner
  • Massahantering
  • Renseri
  • Upptagningsmaskin
  • Sedimentering

Exempel på produkter som vi levererat till pappers- och cellulosaindustrin:

Mottrycksvals, Ledvalsar, Pressvalsar, Indragningsvalsar, Mjukvalsar, Drivtrummor, Bärrullar, Klämblad, Pumpinfodringar, Karbeklädnad, Sedimenteringshjul/skrapor, Avskrapare etc..