Offshore och marinindustri

//Offshore och marinindustri
Offshore och marinindustri2017-11-09T09:16:22+00:00

UW-ELAST AB levererar regelbundet produkter till Offshoreindustrin samt företag som verkar inom den marina sektorn.
Vi jobbar ofta med speciellt framtagna material som fungerar i en tuff fuktig miljö och vårt polyuretanmaterial Slitan™ motsvarar de högt ställda förväntningarna på hydrolysbeständighet, slitage och långa driftstider.

Att förhindra korrosionsproblem genom att sprutbelägga alternativt gjuta in produkter i polyuretan är vanligt förekommande.

Nedan följer att antal exempel på produkter vi har levererat:
Rullar för kabelutläggning, Vinschtrummor, Dämpelement, Slitplattor, Klyssrullar, Klyssplåtar, Wireclamps, Kabelhållare, Vespor, Böjningsbegränsare, Ändskydd, Slusstätningar, Korrosionsskydd etc..

Wireclamp med invändig polyuretanbeläggning.

Dynamic Bend Stiffner.

Klar för transport till kund.

Static Stiffner.

UW-ELAST AB levererar dynamiska och statiska Bend Stiffners till bland andra Nexans.

Statiska Bend Stiffeners har vi levererat i tusental under flera år.

Efter flera års förberedelser med konstruktions-, utvecklings- och beräkningsarbete samt verifierande provning av både ingående ståldetaljer och högkvalitativt polyuretanmaterial har vi kommit fram till att bli godkänd leverantör till en av världens ledande leverantörer av utrustning till off-shore och kraftöverföring, nämligen Nexans A/S.