Tvångsblandare

Produktkategori: 

  Tvångsblandare med monterad Trekollan-infodring.

  • Lättare att inspektera och rengöra.
  • Dämpar bullret.
  • Lägre kostnad per kubik.
  • Betydligt längre livslängd än slitgummi och stålplåt.
  • Mindre fastbränning av betong